Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda
   157 observaciones encontradas.  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
64472 Accipiter gentilis Azor Común 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
48061 Accipiter nisus Gavilán Común 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64473 Accipiter nisus Gavilán Común 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
54544 Aegithalos caudatus Mito 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64521 Aegithalos caudatus Mito 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
51087 Alauda arvensis Alondra Común 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64493 Alauda arvensis Alondra Común 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
51704 Anthus spinoletta Bisbita Alpino 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64498 Anthus spinoletta Bisbita Alpino 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
51630 Anthus trivialis Bisbita Arbóreo 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64497 Anthus trivialis Bisbita Arbóreo 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
64487 Apus melba Vencejo Real 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
5591 Aquila chrysaetos Águila Real 08/07/00 Navarra 30TXN74 2 CPO  + 
64475 Aquila chrysaetos Águila Real 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
64485 Asio otus Búho Chico 30/03/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
48152 Buteo buteo Busardo Ratonero 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64474 Buteo buteo Busardo Ratonero 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
9319 Calotriton asper Tritón pirenaico 21/08/02 Navarra 30TXN74 1 Gorosti  + 
9320 Calotriton asper Tritón pirenaico 21/08/02 Navarra 30TXN74 1 Gorosti  + 
9321 Calotriton asper Tritón pirenaico 21/08/02 Navarra 30TXN74 1 Gorosti  + 
9322 Calotriton asper Tritón pirenaico 21/08/02 Navarra 30TXN74 1 Gorosti  + 
64486 Caprimulgus europaeus Chotacabras Gris 28/04/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
57249 Carduelis cannabina Pardillo Común 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64543 Carduelis cannabina Pardillo Común 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
64541 Carduelis carduelis Jilguero 28/04/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
56999 Carduelis chloris Verderón Común 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64540 Carduelis chloris Verderón Común 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
64542 Carduelis spinus Lúgano 28/04/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
55204 Certhia brachydactyla Agateador Común 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64530 Certhia brachydactyla Agateador Común 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
64529 Certhia familiaris Agateador Norteño 28/04/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
52036 Cinclus cinclus Mirlo-acuático Europeo 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64501 Cinclus cinclus Mirlo-acuático Europeo 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
64502 Cinclus cinclus Mirlo-acuático Europeo 31/05/01 Navarra 30TXN74 1 Gorosti  + 
47811 Circaetus gallicus Culebrera Europea 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64471 Circaetus gallicus Culebrera Europea 28/04/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
49137 Columba palumbus Paloma Torcaz 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64481 Columba palumbus Paloma Torcaz 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
5592 Corvus corax Cuervo 08/07/00 Navarra 30TXN74 4 CPO  + 
56170 Corvus corax Cuervo 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64536 Corvus corax Cuervo 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
56044 Corvus corone Corneja Común 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64535 Corvus corone Corneja Común 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
64479 Coturnix coturnix Codorniz Común 28/04/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
49353 Cuculus canorus Cuco Común 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64483 Cuculus canorus Cuco Común 28/04/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
51433 Delichon urbicum Avión Común 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64496 Delichon urbicum Avión Común 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
64491 Dendrocopos leucotos Pico Dorsiblanco 28/04/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
50656 Dendrocopos major Pico Picapinos 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64490 Dendrocopos major Pico Picapinos 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
50600 Dryocopus martius Pito Negro 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64489 Dryocopus martius Pito Negro 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
57658 Emberiza cia Escribano Montesino 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64548 Emberiza cia Escribano Montesino 28/04/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
57541 Emberiza cirlus Escribano Soteño 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64547 Emberiza cirlus Escribano Soteño 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
57481 Emberiza citrinella Escribano Cerillo 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64546 Emberiza citrinella Escribano Cerillo 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
52317 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64506 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
64477 Falco peregrinus Halcón Peregrino 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
48314 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64476 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
56719 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64537 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
55673 Garrulus glandarius Arrendajo 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64532 Garrulus glandarius Arrendajo 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
64468 Gypaetus barbatus Quebrantahuesos 08/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
47769 Gyps fulvus Buitre Leonado 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64470 Gyps fulvus Buitre Leonado 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
64495 Hirundo rustica Golondrina Común 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
55436 Lanius collurio Alcaudón Dorsirrojo 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64531 Lanius collurio Alcaudón Dorsirrojo 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
57346 Loxia curvirostra Piquituerto Común 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64544 Loxia curvirostra Piquituerto Común 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
50992 Lullula arborea Alondra Totovía 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64492 Lullula arborea Alondra Totovía 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
47521 Milvus migrans Milano Negro 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64466 Milvus migrans Milano Negro 28/04/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
47626 Milvus milvus Milano Real 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64467 Milvus milvus Milano Real 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
52794 Monticola saxatilis Roquero Rojo 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64509 Monticola saxatilis Roquero Rojo 28/04/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
7297 Montifringilla nivalis Gorrión Alpino 17/07/02 Navarra 30TXN74 1 JAG  + 
51913 Motacilla alba Lavandera Blanca 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64500 Motacilla alba Lavandera Blanca 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
51809 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64499 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
64520 Muscicapa striata Papamoscas Gris 28/04/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
47700 Neophron percnopterus Alimoche Común 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64469 Neophron percnopterus Alimoche Común 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
52617 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64508 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
54796 Parus ater Carbonero Garrapinos 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64524 Parus ater Carbonero Garrapinos 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
54867 Parus caeruleus Herrerillo Común 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64525 Parus caeruleus Herrerillo Común 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
54722 Parus cristatus Herrerillo Capuchino 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64523 Parus cristatus Herrerillo Capuchino 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
54983 Parus major Carbonero Común 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64526 Parus major Carbonero Común 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
54659 Parus palustris Carbonero Palustre 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64522 Parus palustris Carbonero Palustre 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
48555 Perdix perdix Perdiz Pardilla 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64478 Perdix perdix Perdiz Pardilla 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
64465 Pernis apivorus Abejero Europeo 28/04/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
52493 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64507 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
54231 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64516 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
64517 Phylloscopus ibericus Mosquitero Ibérico 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
50501 Picus viridis Pito Real 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64488 Picus viridis Pito Real 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
52265 Prunella collaris Acentor Alpino 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64505 Prunella collaris Acentor Alpino 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
52228 Prunella modularis Acentor Común 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64504 Prunella modularis Acentor Común 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
51239 Ptyonoprogne rupestris Avión Roquero 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64494 Ptyonoprogne rupestris Avión Roquero 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
55845 Pyrrhocorax graculus Chova Piquigualda 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64533 Pyrrhocorax graculus Chova Piquigualda 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
55872 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64534 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
57409 Pyrrhula pyrrhula Camachuelo Común 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64545 Pyrrhula pyrrhula Camachuelo Común 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
54370 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64519 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
54313 Regulus regulus Reyezuelo Sencillo 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64518 Regulus regulus Reyezuelo Sencillo 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
64480 Scolopax rusticola Chocha Perdiz 28/04/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
56952 Serinus citrinella Verderón Serrano 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64539 Serinus citrinella Verderón Serrano 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
56837 Serinus serinus Verdecillo 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64538 Serinus serinus Verdecillo 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
55114 Sitta europaea Trepador Azul 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64527 Sitta europaea Trepador Azul 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
49211 Streptopelia turtur Tórtola Europea 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64482 Streptopelia turtur Tórtola Europea 28/04/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
49779 Strix aluco Cárabo Europeo 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64484 Strix aluco Cárabo Europeo 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
54012 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64515 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
53890 Sylvia borin Curruca Mosquitera 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64514 Sylvia borin Curruca Mosquitera 28/04/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
55132 Tichodroma muraria Treparriscos 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64528 Tichodroma muraria Treparriscos 30/03/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
52102 Troglodytes troglodytes Chochín Común 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64503 Troglodytes troglodytes Chochín Común 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
52908 Turdus merula Mirlo Común 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64511 Turdus merula Mirlo Común 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
53038 Turdus philomelos Zorzal Común 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64512 Turdus philomelos Zorzal Común 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
52855 Turdus torquatus Mirlo Capiblanco 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64510 Turdus torquatus Mirlo Capiblanco 28/04/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
53126 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
64513 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + Sociendad de Ciencias Naturales Gorosti   -   Diseño: proyectoavis.com

        Valid CSS