Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda
   239 observaciones encontradas.  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
64649 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64650 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64651 Milvus migrans Milano Negro 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64652 Milvus migrans Milano Negro 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64653 Milvus milvus Milano Real 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64654 Milvus milvus Milano Real 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64655 Neophron percnopterus Alimoche Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64656 Neophron percnopterus Alimoche Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64657 Neophron percnopterus Alimoche Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64658 Gyps fulvus Buitre Leonado 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64659 Circaetus gallicus Culebrera Europea 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64660 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64661 Accipiter nisus Gavilán Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64662 Buteo buteo Busardo Ratonero 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64663 Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64664 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64665 Falco subbuteo Alcotán Europeo 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64666 Falco peregrinus Halcón Peregrino 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64667 Alectoris rufa Perdiz Roja 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64668 Coturnix coturnix Codorniz Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64669 Gallinula chloropus Gallineta Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64670 Columba livia Paloma Bravía 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64671 Columba palumbus Paloma Torcaz 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64672 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64673 Streptopelia turtur Tórtola Europea 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64674 Cuculus canorus Cuco Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64675 Tyto alba Lechuza Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64676 Otus scops Autillo Europeo 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64677 Bubo bubo Búho Real 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64678 Athene noctua Mochuelo Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64679 Strix aluco Cárabo Europeo 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64680 Asio otus Búho Chico 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64681 Caprimulgus europaeus Chotacabras Gris 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64682 Apus apus Vencejo Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64683 Upupa epops Abubilla 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64684 Jynx torquilla Torcecuello 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64685 Picus viridis Pito Real 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64686 Picus viridis Pito Real 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64687 Picus viridis Pito Real 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64688 Dendrocopos major Pico Picapinos 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64689 Dendrocopos medius Pico Mediano 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64690 Lullula arborea Alondra Totovía 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64691 Ptyonoprogne rupestris Avión Roquero 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64692 Hirundo rustica Golondrina Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64693 Delichon urbicum Avión Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64694 Anthus campestris Bisbita Campestre 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64695 Anthus campestris Bisbita Campestre 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64696 Anthus campestris Bisbita Campestre 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64697 Anthus trivialis Bisbita Arbóreo 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64698 Anthus spinoletta Bisbita Alpino 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64699 Motacilla flava Lavandera Boyera 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64700 Motacilla flava Lavandera Boyera 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64701 Motacilla flava Lavandera Boyera 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64702 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64703 Motacilla alba Lavandera Blanca 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64704 Troglodytes troglodytes Chochín Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64705 Prunella modularis Acentor Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64706 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64707 Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64708 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64709 Phoenicurus phoenicurus Colirrojo Real 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64710 Saxicola rubetra Tarabilla Norteña 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64711 Saxicola torquatus Tarabilla Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64712 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64713 Monticola saxatilis Roquero Rojo 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64714 Turdus merula Mirlo Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64715 Turdus philomelos Zorzal Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64716 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64717 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64718 Hippolais polyglotta Zarcero Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64719 Sylvia undata Curruca Rabilarga 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64720 Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64721 Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64722 Sylvia communis Curruca Zarcera 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64723 Sylvia borin Curruca Mosquitera 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64724 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64725 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64726 Phylloscopus ibericus Mosquitero Ibérico 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64727 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64728 Muscicapa striata Papamoscas Gris 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64729 Ficedula hypoleuca Papamoscas Cerrojillo 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64730 Aegithalos caudatus Mito 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64731 Parus palustris Carbonero Palustre 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64732 Parus cristatus Herrerillo Capuchino 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64733 Parus ater Carbonero Garrapinos 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64734 Parus caeruleus Herrerillo Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64735 Parus major Carbonero Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64736 Sitta europaea Trepador Azul 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64737 Certhia brachydactyla Agateador Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64738 Lanius collurio Alcaudón Dorsirrojo 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64739 Lanius meridionalis Alcaudón Real 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64740 Garrulus glandarius Arrendajo 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64741 Pica pica Urraca 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64742 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64743 Corvus monedula Grajilla 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64744 Corvus corone Corneja Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64745 Corvus corax Cuervo 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64746 Sturnus unicolor Estornino Negro 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64747 Passer domesticus Gorrión Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64748 Petronia petronia Gorrión Chillón 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64749 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64750 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64751 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64752 Serinus serinus Verdecillo 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64753 Carduelis chloris Verderón Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64754 Carduelis carduelis Jilguero 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64755 Carduelis cannabina Pardillo Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64756 Pyrrhula pyrrhula Camachuelo Común 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64757 Emberiza citrinella Escribano Cerillo 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64758 Emberiza citrinella Escribano Cerillo 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64759 Emberiza citrinella Escribano Cerillo 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64760 Emberiza cirlus Escribano Soteño 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64761 Emberiza cirlus Escribano Soteño 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64762 Emberiza cirlus Escribano Soteño 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64763 Emberiza cia Escribano Montesino 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64764 Emberiza calandra Triguero 31/05/01 Navarra 30TWN63 1 GBC  + 
64765 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64766 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64767 Pernis apivorus Abejero Europeo 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64768 Milvus migrans Milano Negro 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64769 Milvus milvus Milano Real 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64770 Neophron percnopterus Alimoche Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64771 Gyps fulvus Buitre Leonado 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64772 Circaetus gallicus Culebrera Europea 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64773 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64774 Accipiter gentilis Azor Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64775 Accipiter nisus Gavilán Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64776 Buteo buteo Busardo Ratonero 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64777 Aquila chrysaetos Águila Real 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64778 Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64779 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64780 Falco subbuteo Alcotán Europeo 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64781 Falco peregrinus Halcón Peregrino 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64782 Alectoris rufa Perdiz Roja 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64783 Coturnix coturnix Codorniz Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64784 Gallinula chloropus Gallineta Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64785 Columba livia Paloma Bravía 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64786 Columba palumbus Paloma Torcaz 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64787 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64788 Streptopelia turtur Tórtola Europea 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64789 Cuculus canorus Cuco Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64790 Tyto alba Lechuza Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64791 Athene noctua Mochuelo Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64792 Strix aluco Cárabo Europeo 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64793 Asio otus Búho Chico 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64794 Caprimulgus europaeus Chotacabras Gris 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64795 Apus apus Vencejo Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64796 Apus melba Vencejo Real 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64797 Alcedo atthis Martín Pescador 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64798 Alcedo atthis Martín Pescador 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64799 Upupa epops Abubilla 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64800 Jynx torquilla Torcecuello 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64801 Picus viridis Pito Real 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64802 Dendrocopos major Pico Picapinos 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64803 Dendrocopos major Pico Picapinos 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64804 Dendrocopos major Pico Picapinos 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64805 Dendrocopos medius Pico Mediano 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64806 Lullula arborea Alondra Totovía 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64807 Alauda arvensis Alondra Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64808 Ptyonoprogne rupestris Avión Roquero 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64809 Hirundo rustica Golondrina Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64810 Delichon urbicum Avión Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64811 Anthus campestris Bisbita Campestre 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64812 Anthus trivialis Bisbita Arbóreo 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64813 Anthus spinoletta Bisbita Alpino 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64814 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64815 Motacilla alba Lavandera Blanca 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64817 Cinclus cinclus Mirlo-acuático Europeo 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64818 Troglodytes troglodytes Chochín Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64819 Prunella modularis Acentor Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64820 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64821 Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64822 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64823 Phoenicurus phoenicurus Colirrojo Real 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64824 Saxicola rubetra Tarabilla Norteña 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64825 Saxicola torquatus Tarabilla Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64826 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64827 Monticola saxatilis Roquero Rojo 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64828 Monticola solitarius Roquero Solitario 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64829 Turdus merula Mirlo Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64830 Turdus philomelos Zorzal Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64831 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64832 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64833 Hippolais polyglotta Zarcero Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64834 Sylvia undata Curruca Rabilarga 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64835 Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64836 Sylvia hortensis Curruca Mirlona 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64837 Sylvia hortensis Curruca Mirlona 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64838 Sylvia communis Curruca Zarcera 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64839 Sylvia borin Curruca Mosquitera 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64840 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64841 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64842 Phylloscopus ibericus Mosquitero Ibérico 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64843 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64844 Muscicapa striata Papamoscas Gris 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64845 Muscicapa striata Papamoscas Gris 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64846 Muscicapa striata Papamoscas Gris 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64847 Ficedula hypoleuca Papamoscas Cerrojillo 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64848 Aegithalos caudatus Mito 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64849 Parus palustris Carbonero Palustre 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64850 Parus cristatus Herrerillo Capuchino 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64851 Parus ater Carbonero Garrapinos 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64852 Parus caeruleus Herrerillo Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64853 Parus major Carbonero Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64854 Sitta europaea Trepador Azul 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64855 Sitta europaea Trepador Azul 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64856 Sitta europaea Trepador Azul 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64857 Certhia brachydactyla Agateador Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64858 Oriolus oriolus Oropéndola 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64859 Lanius collurio Alcaudón Dorsirrojo 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64860 Lanius meridionalis Alcaudón Real 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64861 Lanius meridionalis Alcaudón Real 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64862 Lanius meridionalis Alcaudón Real 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64863 Garrulus glandarius Arrendajo 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64864 Pica pica Urraca 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64865 Pyrrhocorax graculus Chova Piquigualda 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64866 Pyrrhocorax graculus Chova Piquigualda 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64867 Pyrrhocorax graculus Chova Piquigualda 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64868 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64869 Corvus monedula Grajilla 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64870 Corvus corone Corneja Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64871 Corvus corax Cuervo 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64872 Sturnus unicolor Estornino Negro 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64873 Passer domesticus Gorrión Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64874 Petronia petronia Gorrión Chillón 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64875 Petronia petronia Gorrión Chillón 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64876 Petronia petronia Gorrión Chillón 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64877 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64878 Serinus serinus Verdecillo 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64879 Carduelis chloris Verderón Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64880 Carduelis carduelis Jilguero 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64881 Carduelis cannabina Pardillo Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64882 Pyrrhula pyrrhula Camachuelo Común 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64883 Emberiza citrinella Escribano Cerillo 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64884 Emberiza cirlus Escribano Soteño 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64885 Emberiza cia Escribano Montesino 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64886 Emberiza cia Escribano Montesino 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64887 Emberiza cia Escribano Montesino 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + 
64888 Emberiza calandra Triguero 31/05/01 Navarra 30TWN73 1 GBC  + Sociendad de Ciencias Naturales Gorosti   -   Diseño: proyectoavis.com

        Valid CSS